Forside Presse Pressemeddelelser 2011 ATP-loven: Uaccept...

ATP-loven: Uacceptabel konkurrenceforvridning

24. marts 2011

- Det er stærkt utilfredsstillende, at regeringen åbner mulighed for permanent statsejede banker, der kan presse markedet på ikke konkurrencemæssige vilkår. Som minimum burde konstruktionen være tidsbegrænset, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz, som en kommentar til regeringens lovforslag, der åbner op for, at ATP (og LD) gennem datterselskaber kan opnå bestemmende indflydelse i banker og realkreditselskaber. 

ATP modtager lovpligtige statsmidler, og en ATP-ejet datterbank får dermed en langt bedre konkurrenceposition end de øvrige danske banker. Forslaget medfører derfor en helt uacceptabel konkurrenceforvridning. 

- Det er kritisabelt, at regeringen lader en enkelt aktør få væsentlige konkurrencemæssige fordele. Ratingbureauerne vil utvivlsomt tillægge ATP's ejerskab en overordentlig stor værdi. Statsgarantien vil dermed give datterbanken vilkår på de internationale lånemarkeder, som andre banker ikke kan opnå, siger Jørgen A. Horwitz.
 
Regeringen understreger i sit forslag, at lån fra ATP til datterbanken skal ske på almindelige markedsvilkår. Det giver bare ingen mening, fordi ingen andre på markedet har samme vilkår. 

- Alene visheden om at kunne opnå likviditet giver naturligt en konkurrencefordel i forhold til kommercielt drevne banker. Der er derfor tale om uforenelig statsstøtte, siger Jørgen A. Horwitz.

- Det er beklageligt, at regeringen har valgt ikke at trække lovforslaget tilbage. Vi kan kun opfordre regering og Folketing til som minimum at indsætte en tidsbegrænsning på ATP's ejerskab, siger Jørgen A. Horwitz. 

Yderligere oplysninger:
Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet, via pressechef Mikael Winkler på mail: [email protected], tlf.: 3370 1015.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her