Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Finansrådet: Mange...

Finansrådet: Mange gode takter i regeringsgrundlaget

3. oktober 2011

Finansrådet hilser den nye S-R-SF regering velkommen. Regeringsgrundlaget indeholder mange gode takter, og Finansrådet håber på et godt fremtidigt samarbejde.

- Finansrådet vil gerne kvittere for den kommende regerings ambitioner om at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen, hvor en gennemførelse af tilbagetrækningsreformen er et led heri. En markant sænkning af skatten er det bedste middel til at øge arbejdsudbuddet og tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Her bør man tænke på både top og bund. Udover en sænkelse af marginalskatten, skal det kunne betale sig at gå fra overførselsindkomst til arbejde, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz. 

- Vi vil også gerne kvittere for, at regeringen lægger vægt på konkurrencedygtige rammebetingelser for landets virksomheder og et effektivt kreditmarked. Det understreger vigtigheden af, at bankerne er et væsentligt rammevilkår for andre virksomheder, og at det er helt afgørende, at bankerne også selv får lige og konkurrencedygtige rammevilkår, siger Jørgen A. Horwitz

- Det er desuden befriende at se, at regeringen har ambitioner om en stram styring af de offentlige finanser. Det er et sundt princip, at pengene skal være der, før man bruger dem. En god digitaliseringsstrategi som bebudet kan være et af midlerne til at nedbringe udgifterne og samtidigt forbedre borgerservicen, siger Jørgen A. Horwitz.

Regeringsgrundlaget har dog også tidsler, der giver anledning til bekymring.

- Finansrådet vil advare imod, at der indføres yderligere begrænsninger af fradrag på store pensionsindbetalinger. Det betyder, at mange danskere ikke kan spare op til en pension, der står i fornuftigt forhold til den indkomst, de har i dag. Vi ved, at mange danske starter sent på pensionsopsparingen, og at især selvstændige kan blive ramt, siger Jørgen A. Horwitz.

- Endvidere ser Finansrådet forslaget om en lov om finansiel rådgivning som unødvendig. Der er i forvejen mange regler om rådgivning af bankkunder. Vi er allerede omfattet af dansk rets almindelige regler om erstatningspligt, ligesom alle andre rådgivere. Derudover er der konkrete krav til rådgivningen, herunder MiFID- og God Skik-reglerne. Vi indgår - også her - gerne i dialog med regeringen, siger Jørgen A. Horwitz.

- Endelig må vi advare stærkt imod, at EU går forrest omkring indførelse af en global skat på finansielle transaktioner. Europæisk enegang på dette område vil uundgåeligt koste vækst og arbejdspladser i Europa, siger Jørgen A. Horwitz.

 

Yderligere oplysninger:

Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz via pressechef Mikael Winkler (telefon 3016 1015)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her