Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Konsolideringsinit...

Konsolideringsinitiativer øger stabilitet i banksektoren

25. august 2011

Med fremlæggelsen af nye konsolideringsinitiativer har vi fået redskaber, der mindsker risikoen for, at flere banker skal igennem Bankpakke III.  

Finansrådet ønsker at kvittere for, at regeringen og forligskredsen bag bankpakkerne har handlet ansvarligt, effektivt og rettidigt ved at lave en aftale, der tager hånd om de udfordringer, sektoren har mødt som følge af den danske enegang med Bankpakke III.

- Med konsolideringsinitiativerne forbedrer vi mulighederne for, at den danske banksektor undgår Bankpakke III, og fremmer mulighederne for at finde konsolideringsløsninger, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz, der peger på, at banksektoren udgør en grundpille i det danske velfærdssamfund, og at sunde og solide banker er en forudsætning for vækst i samfundsøkonomien, idet bankerne formidler finansiering til erhvervslivet og privatkunderne.

Sektor har selv betalt

- Det er vigtigt at understrege, at vi generelt har en sund banksektor i Danmark - som det også fremgik af EU's stresstest af Europas banker i juli, hvor de danske banker lå meget stærkt. Men det seneste års tid har vi gået enegang i Danmark, når det gælder afvikling af banker, og det har kostet dyrt for både banker og kunder. Med konsolideringsinitiativerne har vi fået redskaber til at mindske risikoen for at afvikle nødlidende banker gennem Bankpakke III - og det er helt afgørende for at fastholde en sund banksektor i Danmark, siger Jørgen A. Horwitz.

Jørgen A. Horwitz understreger, at sektoren ikke på noget tidspunkt har bedt om - eller har fået - skatteyderbetalte statsmidler.

Dansk enegang har været dyr

- Den danske enegang med Bankpakke III har derimod kostet danske banker dyrt, idet vi ikke har konkurreret på lige fod med udenlandske banker og har skullet betale en merpris for finansiering i forhold til udenlandske banker. Dertil kommer sektorens omkostninger til Bankpakke I og II og sektorens solidariske hæftelse i forbindelse med nødlidende banker, som tilsammen har kostet de danske banker op mod 40 mia. kroner, siger Jørgen A. Horwitz.

Foruden incitamenter for sunde banker til at overtage usunde banker - via en justeret medgiftsordning - fremhæver Finansrådet to afgørende elementer i konsolideringsinitiativerne: at der nu nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på en ny præmiebaseret indbetalingsmodel til Indskydergarantifonden, så bankernes indbetaling fordeles jævnt ud over tid og ikke rammer så hårdt regnskabsmæssigt. Herudover en klar tilkendegivelse af, at vi har systemisk vigtige banker i Danmark.

Finansrådet finder det positivt, at regeringen anerkender, at der er systemisk vigtige banker i Danmark. Dette bør skabe ro om fundingsituationen, hvilket er helt afgørende og til gavn for hele sektoren, idet det forplanter sig via videreudlån til de øvrige danske banker. Man skal imidlertid være opmærksom på, at det er forbundet med krav og dermed omkostninger for de pågældende banker at blive udpeget som systemisk vigtig.

- Det er også med stor tilfredshed, at vi har noteret os, at Nationalbanken nu vil udvide deres belåningsfacilitet, så man kan belåne sine gode udlån, hvilket øger finansieringsmulighederne, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet vil i fællesskab med staten arbejde aktivt for at finde løsninger, hvor sunde banker overtager hele eller dele af banker, der måtte blive nødlidende.

 

Yderligere oplysninger:

Direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz via pressechef Mikael Winkler (telefon 3370 1015)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her