Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Lavere skatter mer...

Lavere skatter mere effektivt

3. november 2011

Finansrådet mener, at vismændenes konklusion om, at højere marginalskat på de højeste indkomster fører til et provenutab for staten, er væsentlig.

- Finansrådet er enig i, at de bredeste skuldre skal bære mest. Det er dog værd at bemærke, at vismændene nu har dokumenteret, at en nedsættelse af topskatten rent faktisk fører til større indtægter til staten. Med andre ord vil en sænkning af topskatten komme samfundet til gode, siger Finansrådets formand Peter Straarup i en kommentar til den netop offentliggjorte vismandsrapport.

Vismændene beskriver desuden den danske banksektor som robust med et aftagende indlånsunderskud, men dog ramt af vanskelige finansieringsvilkår på grund af dansk særlovgivning og nervøsitet i markederne.

Finansrådet er enig i, at den danske banksektor generelt er sund. Den seneste kapitaltest i forbindelse med eurogældskrisen viser, at danske banker har en høj kapitaldækning og lever op til de nye skrappe krav.

- Vi står altså med et godt udgangspunkt i forhold til de andre europæiske banker. En lille gruppe banker kan blive udfordret på solvensen, men der arbejdes intenst på at bringe dette i orden ude i de enkelte banker. Og bankerne, der er under skærpet tilsyn, fylder trods alt kun 2,7 pct. af udlånsmarkedet, siger Finansrådets formand Peter Straarup.

Også Bankpakke III-problematikken med dansk enegang og risiko for tab for kreditorer, beskriver vismændene.

- Det var dyrt for danske banker, at vi i Danmark gik forrest med afvikling af nødlidende banker på en måde, der medførte tab for store indskydere og andre kreditorer. Det viser behovet for at have ensartet bankregulering på tværs af lande. Danske særregler risikerer at stille danske banker værre, og dermed gøre det dyrere at låne til forbrug og investeringer, siger Finansrådets formand Peter Straarup.

Finansrådets samlede kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg er vedlagt.

Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til Finansrådets formand Peter Straarup på telefon 4514 6001.

Finansrådets skriftlige kommentarer til Dansk Økonomi, efterår 2011

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her