Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Ny forsikringstype...

Ny forsikringstype målrettet netbankindbrud

9. februar 2011

Nu kan virksomheder tegne en forsikring målrettet netbankindbrud. En virksomhed med op til 25 medarbejdere kan for under 700 kr. årligt forsikre sig mod tab, hvis kriminelle bryder ind i deres netbank.

Den ny forsikringstype giver også en kontant besparelse for de virksomheder, der alene har behov for en netbankforsikring, men har tegnet en bredere og dyrere kriminalitetsforsikring.

Den ny forsikringstype er et resultat af drøftelserne om, hvordan mindre virksomheder kan beskytte sig mod tab ved netbankindbrud.

Der er i øjeblikket to udbydere af netbankforsikringer, der kan tegnes via disse portaler:

Netbankforsikring.dk 
Netbanksindbrud.willisweb.dk

(Siden offentliggørelsen af pressemeddelelsen er vi blevet gjort opmærksom på at tegning af netbankforsikring ligeledes kan ske hos Topdanmark og Danske Forsikring).

Finansrådet er tilfreds med, at det er lykkedes at finde en forsikringsløsning til at beskytte mindre virksomheder mod tab ved netbankindbrud, og hilser konkurrencen på markedet for forsikringsprodukter målrettet netbankindbrud velkommen, da det vil sikre de bedste vilkår for virksomhederne. Nu gælder det om at udbrede kendskabet til forsikringsordningen, så den enkelte virksomhed kan tage stilling til tilbuddet, siger underdirektør Klaus Jensen.

Yderligere oplysninger: 

Fakta:

  • En netbankforsikring kan tegnes via disse portaler:
    Netbankforsikring.dk - der er en løsning, hvor Marsh er forsikringsmægler og Chubb forsikringsselskab. Netbanksindbrud.willisweb.dk - der er en løsning, hvor Willis er forsikringsmægler og CNA forsikringsselskab.
  • Forsikringerne dækker virksomhedens tab som følge af tredjemands netbankindbrud i virksomhedens computersystemer. Virksomheden skal kun tegne én forsikring, selv om den anvender flere netbanker.
  • Forsikringsløsningerne kan være relevante for virksomheder, der har en netbankaftale på erhvervskundevilkår, og som ikke i forvejen har en kriminalitetsforsikring, der dækker netbankindbrud. Det er imidlertid op til den enkelte virksomhed at vurdere behovet for en netbankforsikring, da behovet blandt andet afhænger af sikkerhedsniveauet i kundens it-systemer
  • Antallet af netbankindbrud er meget begrænset. I hele 2010 blev det blot til 12 indbrudsforsøg og kun i 6 tilfælde lykkedes det de it-kriminelle at slippe af sted med penge til en samlet sum på 433.000 kr. Imidlertid kan en mindre erhvervsvirksomhed blive hårdt ramt af et enkelt indbrud i virksomhedens it-system.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her