Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Rigtigt med stram ...

Rigtigt med stram budgetstyring

12. april 2011

Finansrådet bakker op om, at regeringen med 2020-planen etablerer et nødvendigt fundament for, at det private erhvervsliv kan skabe den vækst, der er forudsætningen for velfærdssamfundet.

- Det er helt rigtigt at sætte et mål for størrelsen på den offentlige økonomi, der i dag er verdens største. Vi skal leve af produktionen i det private erhvervsliv og ikke af de offentlige udgifter, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz i en kommentar til regeringens 2020-plan. 

- Den offentlige sektor er blevet så stor, at den bremser væksten i den private sektor ved at beslaglægge arbejdskraft og ved at føre til en usund økonomi. Sunde offentlige finanser er afgørende for, at presset på renten holdes nede og dermed for private investeringer og vækst, siger Jørgen A. Horwitz. 

- Det er dansk erhvervsliv, der skal trække den økonomiske vækst og sikre velfærden. Det kræver først og fremmest, at der er tilstrækkelig arbejdskraft på længere sigt, og at der bliver styr på de offentlige finanser, som regeringen ganske rigtigt peger på i dag, siger Jørgen A. Horwitz.

Han roser derfor regeringen for at fokusere på bedre styring af de offentlige budgetter, og peger på behovet for at sikre effektive styringsinstrumenter.

- Udsigterne for dansk økonomi er alarmerende læsning. Hvis vi ikke går efter balance i budgetterne i 2020, risikerer vi, at krisen bliver meget langvarig. Som minimum skal væksten i den offentlige sektor begrænses, og budgetterne skal overholdes, som der nu lægges op til. Vi havde dog gerne set, at regeringen havde taget skridt til nulvækst i de offentlige udgifter, siger Jørgen A. Horwitz.
 
Yderligere oplysninger: Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet, via pressechef Mikael Winkler på telefon 3016 1015.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her