Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Stor underbalance ...

Stor underbalance umuliggør særlig løsning i Fjordbank Mors

26. juni 2011

Den finansielle sektor har de seneste dage arbejdet intensivt på at finde en løsning, der ville sikre Fjordbank Mors' indskydere med indeståender over 750.000 kr. samt simple kreditorer. Dette har ikke vist sig muligt.

Opgørelsen af Fjordbank Mors' kapitalforhold viste i fredags, at banken var solvent, men manglede kapital. Efter Finansiel Stabilitets gennemgang har der imidlertid vist sig at være en betydelig underbalance i banken.

Udviklingen har medført, at en sektorløsning ganske enkelt bliver for byrdefuld. Sektoren må forventes at skulle betale 1,3 mia. kr. til Indskydergarantifonden for at dække tab for indskydere med indestående på op til 750.000 kr. Finansrådet har måttet konkludere, at det ikke er muligt derudover at tilbyde at holde bankens indskydere skadesløse.

- Det er en yderst beklagelig situation, Fjordbank Mors er kommet i. Sektoren har været meget optaget af at medvirke til at gøre banken mere salgbar ved, at sektoren via Det Private Beredskab gik ind og dækkede tab for indskydere og simple kreditorer, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over at konstatere, at det stod værre til i Fjordbank Mors, end vi havde forventet, fastslår Jørgen A. Horwitz, men peger på, at sektorløsninger kan gøre sunde banker til usunde banker.

- For hver gang, sektoren går ind og dækker tab ved bankkrak, er det de sunde banker, der betaler for de dårlige. Hermed svækkes de sunde banker, hvilket betyder, at sektoren generelt destabiliseres.

I dag er situationen, at de internationale kreditvurderingsbureauer har nedsat ratingen for danske banker, hvilket har påført Danmark betydelig yderligere finansieringsomkostninger. Desværre må det forventes, at Fjordbank Mors' overdragelse til Finansiel Stabilitet vil bidrage negativt til den udvikling.

- Situationen er alvorlig, siger Jørgen A. Horwitz, der oplyser, at Finansrådet derfor har rettet henvendelse til regeringen for at drøfte den opståede situation.

Yderligere oplysninger:
Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz via pressechef Mikael Winkler, tlf.: 30 16 10 15.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her