Forside Presse Pressemeddelelser 2011 Unødvendigt at fre...

Unødvendigt at fremrykke offentlige investeringer

3. november 2011

- Finansrådet finder det positivt, at regeringen søger at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor hver udgiftskrone er finansieret, siger vicedirektør i Finansrådet Klaus Willerslev-Olsen i en kommentar til finanslovsudspillet.

- En fremrykkelse af de offentlige investeringer er imidlertid unødvendig, da det er overordentlig usikkert, hvordan den internationale økonomi udvikler sig. Hvis økonomien forværres i de kommende år, er vi dårligt stillet, hvis krudtet allerede er brændt af, siger Klaus Willerslev-Olsen.

- Finansrådet mener, at princippet om at overholde budgethenstillingerne fra EU bør være det centrale. En troværdig økonomisk politik er nødvendig, ellers risikerer vi at havne i en negativ spiral med udenlandsk negativ fokus på dansk økonomi. Det kan betyde højere renter og lavere vækst, fordi vi er en lille, åben og rentefølsom økonomi, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Regeringens forslag om at sænke loftet på indbetalinger på ratepension finder Finansrådet også problematisk.

- Med et 55.000 kroners loft over ratepensionsindbetalinger frygter vi, at danskerne samlet set sparer mindre op. Ratepension, der kan udbetales over 25 år, er mere attraktivt end livrenteprodukter, fordi pensionsindbetalere dermed er sikret, at efterladte selv kan disponere over evt. ubrugte midler. Derudover er livrente ikke et produkt for alle, eftersom der eksempelvis er helbredsbetingelser forbundet til oprettelse af livrenter. Regningen kan altså i sidste ende hænge på staten, fordi danskerne vælger at spare mindre op til deres alderdom, siger Klaus Willerslev-Olsen.

- Da det kun er pensionsselskaberne, som må udbyde livsvarige livrenter, stilles kunderne endvidere dårligere i konkurrencen om danskernes pensionsindbetalinger, fordi der bliver færre udbydere af pensionsopsparinger. Det reducerer også kundernes valgmuligheder. Og så er det endnu en belastning af bankerne i en række af mange nye krav, særligt fra international side. Bankerne er i forvejen pressede pga. en dårlig økonomi og store tab, siger Klaus Willerslev-Olsen.

Yderligere oplysninger: Vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen via pressechef Mikael Winkler, telefon 3370 1015.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her