Forside Presse Pressemeddelelser 2012 Barclays Bank træk...

Barclays Bank trækker sig som CIBOR stiller

2. august 2012

Barclays Bank PLC har meddelt Finansrådet, at man har besluttet ikke længere at deltage som CIBOR stiller med virkning fra den 27. august 2012.

Der vil herefter være syv CIBOR-stillere. Som en konsekvens af reduktionen i antallet af stillere vil den laveste og højeste CIBOR-kvotering i medfør af reglerne for CIBOR fastsættelsen fra den 27. august blive fjernet. Herefter vil CIBOR-satserne blive beregnet som et gennemsnit af de fem øvrige stilleres kvoteringer. I dag fjernes de to højeste og to laveste kvoteringer, hvorefter CIBOR-satserne bliver beregnet som et gennemsnit af de resterende fire stilleres kvoteringer.

"Vi tager til efterretning, at Barclays har besluttet at ophøre som stiller og vil herefter indtil videre fortsætte med syv stillere", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

"I den forbindelse vil jeg understrege, at det er Finansrådets opfattelse, at CIBOR-renten også fremover vil være retvisende. Men det er helt afgørende for Finansrådet, at der også er tillid fra markedsdeltagere og kundernes side til vores referencerenter, hvorfor vi som allerede meddelt vil udarbejde en redegørelse og også hilser det velkomment, at erhvervs- og vækstminister Ole Sohn vil udarbejde en redegørelse om CIBOR-fastsættelsen. Måtte redegørelserne munde ud i ønsker om ændringer i regelsættet, vil Finansrådet naturligvis se positivt herpå", siger Jørgen A. Horwitz.

I øvrigt henvises til Finansrådets pressemeddelelser fra den 4. juli, 7. juli og 10. juli 2012.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her