Forside Presse Pressemeddelelser 2012 Finansrådet beklag...

Finansrådet beklager ledelsessvigt i Tønder Bank

4. november 2012

Finansrådet finder det beklageligt, at Tønder Bank uden forudgående varsel er kommet i en situation, hvor banken ikke længere kunne fortsætte selvstændigheden. På det foreliggende grundlag er det Finansrådets vurdering, at der er sket et alvorligt svigt i ledelsen i banken. Samtidig glæder bankernes organisation sig dog over, at sektoren endnu en gang har taget ansvar, og selv har fundet løsninger på en nødlidende banks problemer.

"Det er en ærgerlig sag. Det eneste jeg kan glæde mig over er, at Sydbank har overtaget samtlige Tønder Banks kunder og forpligtigelserne for alle andre end investorerne. Ingen almindelige indskydere har lidt tab. Sektoren har således endnu en gang taget ansvar for at finde en løsning for en nødlidende banks kunder", siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

Finansrådets direktør peger på, at der tilsyneladende har været væsentlige uenigheder mellem Tønder Bank og Finanstilsynet om bl.a. vurderinger af sikkerheder, og hvorvidt engagementer skulle konsolideres.

"Finansrådet tager Finanstilsynets redegørelse om Tønder Bank til efterretning. Vi er i den forbindelse overrasket over, at denne situation overhovedet kunne opstå. Det synes at være et uskønt forløb, og giver umiddelbart indtryk af et alvorligt ledelsessvigt. Det kan også undre, at ekstern revisor de seneste tre år har givet påtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger. Set i lyset af hvad vi ved i dag, synes det også kritisabelt, at Tønder Bank i september solgte hybrid kernekapital for 30 mio. kr. til 460 kunder", siger Jørgen A. Horwitz.

"Vi er efter alt at dømme vidne til et ledelsessvigt, der ikke kan forsvares, men som på den anden side er svært at gardere sig imod. Nok så mange regler kan ikke forhindre svigt", siger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her