Forside Presse Pressemeddelelser 2012 Fortsat behov for ...

Fortsat behov for øget indtjening

1. november 2012

Finansrådet deler generelt vismændenes beskrivelse af dansk økonomi og de finansielle forhold. Dog vurderer Finansrådet, at der er et fortsat behov for at styrke indtjeningen i bankerne. 

- Finansrådet er overvejende enige i vismændenes skøn for udviklingen i dansk økonomi. Der bliver tale om en meget svag vækst i år, og vækstrater under 2 pct. de kommende to år. Til gengæld er vi mere optimistiske på boligmarkedets vegne. Vi ser så småt tegn på, at det igen går i den rigtige retning, og forventer en bedre udvikling fra 2013 og frem end vismændene, siger Finansrådets formand Michael Rasmussen i en kommentar til den netop offentliggjorte vismandsrapport. 

Vismændene beskriver desuden den danske finansielle sektor som solvent med et aftagende indlånsunderskud. Finansrådet genkender billedet af en robust dansk banksektor. EU's seneste kapitaltest på europæiske banker viser, at de største danske banker har en solid kapitaloverdækning.

Vismændene fremhæver, at det samlede udlån historisk set er forholdsvis stort. Mens realkreditinstitutterne har øget deres udlån, er bankernes udlån faldet som følge af store tab, svag efterspørgsel, afvikling af bankgæld, overførsel af udlån til Finansiel Stabilitet A/S, flere udstedte erhvervsobligationer og en opstramning i kreditvilkårene.

- Det samlede udlån er historisk stadigvæk på et meget højt niveau. Efterspørgslen efter banklån er lavere end før krisen. Bankerne har ganske rigtigt strammet kreditgivningen, men det ville være unaturligt andet i lyset af den økonomiske krise, vi har været igennem, siger Finansrådets formand Michael Rasmussen.

Med hensyn til faldende rentemarginal og udlånsrente de seneste måneder skriver vismændene, at det kan hænge sammen med, at konsolideringsbehovet i bankerne er blevet mindre. Den konklusion deler Finansrådet dog ikke nødvendigvis.

- Den danske banksektor har ganske rigtigt opbygget en højere kapitaloverdækning. Men de nye kapitalkrav, kombineret med andre nye krav, som vi endnu ikke kender de fulde konsekvenser af, kan sagtens betyde, at bankerne må polstre sig endnu mere i form af højere indtjening og lavere omkostninger. Bankerne må via en bedre forrentning af egenkapitalen sikre en fortsat investorinteresse, siger Finansrådets formand Michael Rasmussen.

Læs Finansrådets samlede kommentarer (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her