Finanslov med fornuftig bundlinje

11. november 2012

Bundlinjen i næste års finanslov hilses velkommen af Finansrådet.

”Det er positivt, at finansloven for næste år sigter mod strukturel balance i de offentlige finanser”, siger direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet finder det fornuftigt, at finanspolitikken ikke bliver mere lempelig, end der var lagt op til i regeringens finanslovsudspil. Det er vigtigt, at et eventuelt finanspolitisk råderum reserveres til at stimulere økonomien i de kommende år, hvis økonomien udvikler sig værre end forventet.

”Det er centralt at leve op til de krav, som EU stiller til de offentlige finanser. Hvis ikke vi har en troværdig og holdbar finanspolitik, vil vi miste tillid på de internationale kapitalmarkeder og presse renten op. Og dermed hæmme boligmarkedet og væksten”, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet bakker også fuldt ud op om den styrkede indsats over for økonomisk kriminalitet.

”Hårdere straffe for kursmanipulation og insiderhandel er tiltag, der vil virke disciplinerende. Ligesom det har vist sig nødvendigt at stramme reglerne for systematisk konkursrytteri i erhvervslivet, og den såkaldte ”kone-finte””, siger Jørgen A. Horwitz.

Danmarks vækstproblem bliver dog ikke tilstrækkeligt adresseret. Dansk
konkurrenceevne har de seneste mange år udviklet sig negativt, og dette bør adresseres hurtigst muligt.

”Vi havde gerne set, at der også var taget et større hensyn til
erhvervslivets konkurrencedygtighed, så der var skabt rum for mere vækst og flere arbejdspladser”, siger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her