Forside Presse Pressemeddelelser 2013 Finansrådet deler ...

Finansrådet deler Rangvid-udvalgets syn på finanskrisens årsager

18. september 2013

Rangvid-udvalget har foretaget en grundig afdækning af baggrunden for den finansielle krise, og Finansrådet ser frem til at drøfte udvalgets fremadrettede anbefalinger nærmere.
 
”Finansrådet er enig med Rangvid-udvalget i, at årsagen til finanskrisen i Danmark er en kombination af mange faktorer, både internationale og nationale, der spillede sammen. Og at det derfor ikke er muligt at udpege én enkeltstående årsag”, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

”Der har også i banksektoren været foretaget dispositioner, som har været baseret på en udpræget optimisme, ligesom der har været eksempler på klare ledelsessvigt og dårlig forretningsmoral. Det er åbenlyst, at finanskrisen og følgevirkningerne af den har vist, at dele af det finansielle system ikke fungerede, som det skulle og ikke var robust nok. Det har haft en række negative konsekvenser”, siger Jørgen A. Horwitz.

Vi har de senere år set en betydelig stramning i reguleringen af den finansielle sektor, som udvalget også peger på.
 
”Vi er enige i, at en robust banksektor er et vigtigt fundament for at sikre vækst og beskæftigelse i samfundet. Derfor er det vigtigt at finde den rette balance mellem at sikre finansiel stabilitet på den ene side og en konkurrencedygtig banksektor, der kan understøtte en sund vækst i samfundet, på den anden side. Vi er derfor fra Finansrådets side parate til at gå ind i en konstruktiv drøftelse af udvalgets anbefalinger”, siger Jørgen A. Horwitz.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her