Forside Presse Pressemeddelelser 2013 Finansrådet advare...

Finansrådet advarer mod for hårde krav

28. maj 2013

Finansrådet deler generelt vismændenes beskrivelse af de finansielle forhold i Danmark og deres holdninger til bankunion og FTT. Finansrådet kan til gengæld ikke støtte op om formandskabets ønske om lånegrænser.

Finansrådet er enig med formandskabet i, at det principielt er fornuftigt med mere kapital og likviditet i banksektoren for at skabe øget finansiel stabilitet i Danmark.

”Timingen og omfanget af de nye likviditets- og kapitalkrav vil dog på kort sigt påvirke væksten i realøkonomien negativt. Kravene øger omkostningerne for bankerne og dermed vores kunder,” siger Finansrådets formand Tonny Thierry Andersen.

”Når økonomien vender, risikerer vi, at bankerne på grund af de højere krav i mindre omfang har mulighed for at understøtte en stigende udlånsefterspørgsel,” siger Tonny Thierry Andersen videre.

I Danmark har et udvalg anbefalet særlige, høje krav til systemisk vigtige finansielle institutioner. Det er vigtigt for Finansrådet at understrege, at disse krav ikke må blive hårdere end i andre EU-lande, at de ikke indføres tidligere og at en eventuel indfasning tager hensyn til de dårlige økonomiske konjunkturer, så de negative konsekvenser begrænses.

Bankunion og FTT

I forhold til en eventuel fælleseuropæisk bankunion støtter Finansrådet op om et fælles finanstilsyn. Hvad angår fælles indskydergaranti og bankafviklingspraksis er oplysningerne indtil videre for uklare til, at Danmark kan tilslutte sig på forhånd.

”Set fra et dansk synspunkt er det særligt ønskeligt, at vi snarest muligt får et ensartet regelsæt for særligt afvikling af nødlidende banker,” påpeger Tonny Thierry Andersen. 

Finansrådet deler formandskabet anbefaling om, at Danmark ikke indgår i et samarbejde omkring en finansiel transaktionsskat (FTT).

”En FTT vil skabe negativ vækst, da det blandt andet bliver dyrere for virk-somheder at rejse kapital, og husholdningerne vil blive ramt på såvel deres pensionsopsparinger som låneomkostninger ved optagelse af boliglån,” forklarer Finansrådets formand.

Uenighed om skærpede lånegrænser

Finansrådet støtter til gengæld ikke formandskabets ønske om skærpede lånegrænser for afdragsfrie lån og rentetilpasningslån.

Finansrådets formand minder om, at undersøgelser fra både Nationalbanken og Erhvervs- og Vækstministeriet konkluderer, at danske boligejere er robuste over for selv større rentestigninger. Lige som han påpeger, at sektoren allerede har taget problematikken alvorligt, blandt andet via ændringer i prisstrukturen.

”Noget tyder på, at det i sig selv har medført en adfærdsændring blandt boligejere. Såfremt det ønskes at begrænse afdragsfrie lån og rentetilpasningslån i en eller anden form, så er det afgørende, at stramningerne indfases på et tidspunkt, hvor boligmarkedet er i fremgang. Ellers risikerer vi at påvirke et i forvejen skrøbeligt boligmarked negativt,” siger Tonny Thierry Andersen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her