Forside Presse Pressemeddelelser 2013 SIFI-anbefalinger ...

SIFI-anbefalinger hæmmer væksten

14. marts 2013

SIFI-udvalgets anbefalinger om krav til de systemisk vigtige banker i Danmark tager luften ud af regeringens vækstinitiativer.

Det er godt for den finansielle stabilitet i Danmark, at vi nu er tættere på at få udpeget hvilke kreditinstitutter, der er systemisk vigtige.

Det er i den sammenhæng naturligt, at der stilles særlige krav til banker, der er udpeget som SIFI-banker. Det er imidlertid afgørende at finde den rette balance mellem krav til kapital og likviditet på den ene side og bankernes evne til at understøtte vækst- og jobskabelsen på den anden side.

Det er Finansrådets vurdering, at hvis politikerne følger anbefalingerne fra SIFI-udvalget, vil det have negative konsekvenser for vækstmulighederne i de kommende 5-10 år.

”Vi er enige i udvalgets vurdering af, at de øgede omkostninger ved de skærpede krav kan påvirke institutternes mulighed for at låne ud særligt i tilpasningsperioden. Dette vil få en negativ effekt på samfundsøkonomien i en økonomisk svær tid”, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

”Der er en reel risiko for, at regeringens egne vækstinitiativer, som vurderes at kunne øge beskæftigelsen med 9.000 personer de næste tre år, vil blive elimineret af SIFI-kravene, som gør det dyrere både at være bank og bankkunde”, siger Jørgen A. Horwitz.

Finansrådet lægger afgørende vægt på, at de danske SIFI-regler bliver internationalt konforme og er glade for, at udvalget mange steder netop peger på det hensigtsmæssige heri.

”Vi noterer os dog, at de foreslåede danske kapitalkrav ligger i den høje ende i forhold til de internationale minimumskrav. Det er vigtigt, at vi i Danmark hele tiden tilpasser os de internationale krav. Konkurrencedygtige banker er forudsætningen for et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv”, påpeger Jørgen A. Horwitz.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her