Forside Presse Pressemeddelelser 2014 Investoranalyse: D...

Investoranalyse: Danske investorer tilfredse med informationerne om investeringsbeviser

10. oktober 2014

Analyseinstituttet TNS Gallup har i juni 2014 gennemført en analyse for Finansrådet og Investeringsfondsbranchen. Analysen undersøger private investorers syn på den information de får som ejere af investeringsbeviser, der er købt gennem landets banker, og deres behov for rådgivning i den forbindelse. 
 
Formålet med analysen har været at få afdækket, hvordan branchen kan gøre det nemmere for private investorer at få et overblik over markedet og deres investeringsmuligheder. Analysen, som er baseret på svar fra flere end 2.000 investorer, er den hidtil mest omfattende undersøgelse af sin art.
 
Fire centrale konklusioner fra undersøgelsen er:
 
1. De fleste investorer benytter banken og deres bankrådgiver, når de køber og sælger investeringsbeviser. Hovedparten er tilfreds med de informationer, de får af deres rådgiver i banken. 8 % af investorerne er ”ikke tilfredse” eller ”slet ikke tilfredse”.
 
2. Investorerne er generelt tilfredse med mængden af information i forbindelse med investeringsbeviser og finder generelt, at informationerne er overskuelige og forståelige. 6 % er ”ikke tilfredse” eller ”slet ikke tilfredse”.
 
3. Investorerne har generelt stort behov for rådgivning og ønsker en individuel rådgivning i forhold til egen risikoprofil og økonomi.
 
4. De informationer, som skaber mest værdi for investorerne, er ”afkast efter omkostninger” og ”risikoen ved min investering”.
 
”Investeringsforeningerne har været i et kritisk søgelys i medierne i den senere tid. Derfor er det rart at se, at langt de fleste investorer faktisk helt overordnet er tilfredse med de informationer, de får fra deres rådgiver. Det er tydeligt, at investorerne har stort behov for personlig rådgivning ud fra deres risikoprofil og samlede økonomi. De behov arbejder pengeinstitutterne dagligt for at imødekomme bedst muligt,”siger underdirektør i Finansrådet Søren Gade.
 
Investeringsfondsbranchen fremhæver analysens signal om, at danskerne foretrækker at tale investering med deres bankrådgiver. Det er dét, der gør bankerne til attraktive distributører for investeringsforeningerne.
 
”Det er vigtigt, at alle kunder har adgang til rådgivning for at undgå investeringsfejl, der kan koste dyrt. Kundernes rådgivere i banken har en unik position, når det handler om at dække investorernes behov for helhedsrådgivning. Derfor er bankrådgiveren helt central, når den enkelte investors behov skal matches med de investeringsfonde, vi tilbyder,” siger direktør Jens Jørgen Holm Møller, Investeringsfondsbranchen.
 
Jens Jørgen Holm Møller hæfter sig også ved, at investeringsfondsbranchen stadig har et arbejde foran sig.

”Vi kan naturligvis altid gøre det bedre. Vi har f.eks. fået belyst, at tre ud af fire investorer benytter deres bankrådgiver i forbindelse med køb og salg. Her vil vi også fremover fokusere på, hvordan investeringsforeningen kan sikre, at bankrådgiveren får den bedst mulige støtte til mødet med kunden.”
 
Yderligere information
Hele analysen kan downloades på finansraadet.dk og www.investering.dk.
 
Direktør Jens Jørgen Holm Møller, Investeringsfondsbranchen, 33 32 29 81.
Underdirektør Søren Gade, Finansrådet, 33 70 10 90
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her