Forside Presse Pressemeddelelser 2016 Egenkapitalen er v...

Egenkapitalen er vigtig for virksomheders finansiering

27. juni 2016

Finansieringssituationen for virksomheder er forbedret over de seneste år, og bankerne står i kø for at give bankfinansiering til veldrevne og solide virksomheder. Men der er behov for at øge tilgangen af risikovillig kapital til særligt små og mellemstore virksomheder.
 
Erhvervs- og Vækstministeriets netop offentliggjorte ’Udlånsredegørelse’ om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark giver overordnet det samme billede af udlånssituationen i Danmark, som det bankerne oplever.
 
Rapporten konkluderer, at finansieringssituationen for virksomhederne er forbedret over de seneste år. Bankerne stiller gerne op, når der skal gives finansiering til veldrevne virksomheder med fornuftige projekter. Det flugter med Nationalbankens konklusion i seneste kvartalsstatus fra juni 2016.
 
Virksomhedernes rente i banken afspejler flere forhold. Bankerne skeler i sine kreditvurderinger meget til indtjeningsevne og de sikkerheder, som virksomhederne kan stille med. Det betyder generelt, at større virksomheder betaler en lavere rente. Her spiller udlånets størrelse naturligvis også en rolle. Mindre virksomheder står typisk over for højere lånerenter, og det gælder særligt de virksomheder, som skal låne mest i forhold til egenkapitalen. 
 
Der er således kommet et større – og nødvendigt – fokus på virksomhedernes egenkapital – og adgang til samme. Blandt andet fordi risikovillig kapital er afgørende, da det er nødvendigt med en finansiel stødpude i form af egenkapital eller anden ansvarlig kapital.
 
- Bankerne er som udgangspunkt långivere og ikke investorer, og det er derfor ikke bankernes rolle at levere risikovillig kapital. Og netop adgangen til risikovillig kapital for SMV’er lader meget tilbage at ønske i Danmark, siger cheføkonom i Finansrådet Niels Storm Stenbæk.
 
Ministeriets rapport viser, at ventureinvesteringerne i forhold til BNP generelt har været faldende efter krisen i det meste af Europa. Og som noget særligt for Danmark har antallet af børsnoteringer af især små virksomheder været overordentligt lavt de sidste tre år.
 
Der er derfor stadig et markant behov for en tilgang af risikovillig kapital, så finansieringssituationen kan forbedres for det vigtige segment af opstarts- og små og mellemstore virksomheder.
 
Yderligere oplysninger: Pressechef Stine Luise Hansen på 3316 1009 eller [email protected]
 
Gennemsnitlige-rentesatser.jpg
Graf: Erhvervs- og Vækstministeriet.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her