Forside Tal & Fakta Bankernes betydnin... God selskabsledels...

God selskabsledelse og ekstern revision

I takt med at finanskrisen har strammet til i 2008, har der været øget fokus på gennemsigtighed og god selskabsledelse i banksektoren.

Der er blandt andet stillet spørgsmålstegn ved processer og kompetencer i bankernes ledelse samt hos den eksterne revision.

På baggrund af denne diskussion finder Finansrådet det nødvendigt med en opstramning. Vi har derfor udformet en række anbefalinger til vore medlemmer vedrørende god selskabsledelse og krav til bankernes eksterne revisorer.

Alle skal være med

I dag følger alle børsnoterede virksomheder Komitéen for God Selskabsledelses anerkendte anbefalinger. Vi synes dog, alle banker skal være med - ikke kun de børsnoterede.

Finansrådet opfordrer til, at alle medlemmer følger Komitéens anbefalinger for bestyrelsens opgaver og sammensætning samt for direktionens vederlag. Finansrådets anbefalinger indeholder en vejledning til fortolkning og implementering af reglerne i bankerne samt et par supplerende anbefalinger om incitamentsprogrammer. Anbefalingerne kan hjælpe alle banker, sparekasser og andelskasser i arbejdet med selskabsledelsen.

Følg eller forklar

Anbefalingerne følges efter "følg eller forklar princippet". Bankerne bør altså gøre rede for, hvordan de følger anbefalingerne på deres hjemmeside.

Hvis en bank har valgt ikke at følge anbefalingerne, må de i stedet gøre rede for hvorfor på hjemmesiden.

Hvad ligger der i anbefalingerne?

Med anbefalingerne sætter Finansrådet ekstra fokus på bestyrelsen og direktionens opgaver og ansvar. Anbefalingerne indeholder eksempelvis konkrete procedurer for direktionens inddragelse af og rapportering til bestyrelsen samt krav til kvalifikationer i såvel direktion som bestyrelse.

Incitamentsprogrammer

Anbefalingerne har også fokus på incitamentsprogrammer. Fremover skal det sikres, at de afhænger af forskellige parametre, der støtter en hensigtsmæssig udvikling af virksomheden både på kort og lang sigt. Her ud over anbefales det, at der indsættes et loft for den potentielle udbetaling, og at dette skal behandles og godkendes på bankens generalforsamling eller sparekassens repræsentantskabsmøde og offentliggøres på bankernes hjemmeside.

Den eksterne revision

Hændelserne i banksektoren har også peget på, at kravene til eksterne revisorer bør skærpes. Fremover skal bankerne derfor stille krav om, at eksterne revisorer har gennemgået en efteruddannelse, der er målrettet bankområdet, og de skal stille krav til den eksterne revisors erfaring med revision af bankregnskaber.

Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her