Hvidvask og terrorbekæmpelse

Pengeinstitutter er ligesom andre finansielle virksomheder, advokater, revisorer mv. pålagt forskellige forpligtelser som led i bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Reglerne herom er indeholdt i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Det følger heraf, at pengeinstitutter skal kræve legitimation af deres kunder ved indledning af kundeforhold samt legitimation af lejlighedskunder over visse beløb.

Hvis pengeinstituttet får mistanke om hvidvask af penge eller mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme, skal indberetning finde sted til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Den internationale indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme koordineres af FATF - Financial Action Task Force.

FATF

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her