Forside Tal & Fakta Satser Regler for fastlæg...

Regler for fastsættelse af CIBOR

CIBOR er den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner for en periode af 1 uge, 2 uger, 1, 2, 3, 6, 9 eller 12 måneders løbetid til en primebank på usikret basis. Ingen CIBOR-stiller er forpligtet til at levere likviditet på sin stillede kvotering til de andre CIBOR-stillere. Enhver CIBOR-stiller bør tilstræbe at lade sin CIBOR reflektere et så realistisk renteniveau som muligt.

Pr. 1. januar 2014 blev antallet af løbetider ændret.

CIBOR kvoteres af hver CIBOR-stiller med to decimaler kl. 10.30. Der er p.t. følgende CIBOR-stillere:

  • Danske Bank
  • Jyske Bank
  • Nordea Bank
  • Nykredit Bank
  • Spar Nord Bank
  • Sydbank

Antallet af CIBOR-stillere

CIBOR beregnes herefter for de enkelte perioder. Beregningen tager udgangspunkt i antallet af CIBOR-stillere. Ved 12 CIBOR-stillere eller flere udelades de tre højeste og de tre laveste satser, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser. Ved 11 CIBOR-stillere eller færre udelades de to højeste og de to laveste satser, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser. Hvis der er færre end otte CIBOR-stillere, udelades den højeste og den laveste sats, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser. Hvis der er færre end fire CIBOR-stillere, beregnes der et simpelt gennemsnit af de stillede satser. Den derved beregnede CIBOR offentliggøres med fire decimaler kl. 11.00.

Hvis der efter offentliggørelsen konstateres fejl i CIBOR-fixingen, vil denne blive rettet, og den tilrettede nyhed vil blive offentliggjort hurtigst muligt.

Reglerne for fastsættelse af CIBOR er tilgængelige på Finansrådets hjemmeside.

De enkelte CIBOR-stilleres priser offentliggøres efter kl. 11.00 på Finansrådets hjemmeside.

Komiteen

I tilknytning til CIBOR- og SWAP-referencerentefixingerne etableres en komité. Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af CIBOR- og SWAP-referencerentestillerne og deres kvoteringer.

Komiteens medlemmer udpeges af Finansrådets bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen. Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansielle marked, samt at den pågældende ikke kvoterer CIBOR- og SWAP-referencerenterne på daglig basis. Finansrådet er sekretariat for komiteen og deltager i dens møder uden stemmeret.

Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende CIBOR, herunder fastsættelse af kredsen af stillere. Reglerne herfor fremgår af "Regler for deltagelse som CIBOR-stiller".

Vejledning til fastsættelse af CIBOR

Abonnér på CIBOR-satser og andre services fra Finansrådet

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her