Forside Tal & Fakta Sikring og røveri

Sikring og røveri

Pengeinstitutterne var lige efter årtusindeskiftet plaget af flere end 200 røverier om året. Selv om røveriantallet siden er faldet 116 røverier i 2011, ligger antallet af røverier fortsat på et uacceptabelt højt niveau set i forhold til andre sammenlignelige lande. Røverierne sker til trods for, at sektoren løbende investerer store summer i sikringsforanstaltninger, og politiet opklarer mere end 2/3 af røverierne.

Sektorens største problem ved røverier er de mange medarbejdere, som udsættes for røveri. Det kan have store psykiske konsekvenser at blive udsat for eller være vidne til et røveri. Op mod 400 medarbejdere udsættes på denne måde årligt for en mulig arbejdsskade.

Pengeinstitutterne ønsker ikke "fæstninger"" med panserglas og vagter, da vi frygter en optrapning af volden. I stedet satses der på passiv sikkerhed i form af indretningen, nummersystemer, indendørs videoovervågning, små kassebeholdninger, tidslåse, farvepatroner, kontantløse filialer og begrænsning af adgangen til filialer. Udbyttet ved røveri er ofte ganske begrænset, ligesom det tit ødelægges af farvepatroner.

Værditransporter

Pengeinstitutterne sikrer deres værditransporter på en sådan måde, at en røver, som angriber en sådan transport, ikke vil få noget ud af det. Pengene opbevares i sikrede systemer, hvor indholdet i tilfælde af angreb vil blive ødelagt.

Når røveriet sker

I tilfælde af røveri skal medarbejderne gøre, hvad røveren forlanger. Hverken medarbejdere og/eller kunder skal prøve at standse røveren. I stedet fokuseres der på, at alle tilstedeværende under røveriet iagttager og efterfølgende nedskriver deres observationer for at give politiet de bedste spor at gå efter.

Hovedsynspunkterne er altså at gøre røverens forehavende så besværligt som muligt, og samtidig understøtte politiets opklaringsarbejde, uden at medarbejdere og kunder kommer i fare. Menneskers sikkerhed kommer altid før døde ting som penge. 

Udendørs videoovervågning

Pengeinstitutternes forskellige sikringsforanstaltninger er en vifte af muligheder, hvoraf de fleste benyttes samtidig. Pengeinstitutterne fik pr. 1. juli 2007 muligheden for at overvåge arealet uden for facaderne - mange røveres "omklædningsrum", hvor de ifører sig/affører sig deres maskering. Sektoren tror på, at udendørs overvågning dels afholder nogle potentielle røvere fra deres forehavende dels yder et væsentligt bidrag til politiets opklaringsarbejde.

 

Tal om røveriudviklingen

Røveristatistik 

Hjælp politiet

Du kan hjælpe politiet - se fotos af efterlyste

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her