Forside Tal & Fakta Statistik og tal Internationale nøg...

Internationale nøgletal

Hvert år indsamler den europæiske bankforening, EBF, en række tal for de europæiske landes bankmarkeder, herunder Danmark. Niveauet for tallene hænger til dels sammen med det enkelte lands størrelse, men også med historiske aspekter. Det bemærkes fx, at landene i Østeuropa i stort omfang ligger under Vesteuropa i niveauet for udlån.

For længere tidsserier, hent Sektoren i tal

Tal for den europæiske finansielle sektor pr. 31. december 2013

 

 

 

Mia. kr.

Land

Banker1

Ansatte2

Aktiver i alt

 

 

Udlån3

Indlån

Belgien

103

58.233

7.621

3.506

4.610

​Cypern ​101 ​11.142 ​673 ​474 ​393

 Estland

31

4.861

149

122

100

Finland

303

22.402

3.919

1.968

1.396

Frankrig

623 

415.953

58.799

32.339

29.156

Grækenland

40

51.242

3.039

1.837

1.990

Holland

253

96.423

16.787

9.460

7.770

Irland

458

31.776

7.587

2.693

2.882

Italien

694

306.313

30.198

17.772

17.169

Letland

63

10.029

218

152

103

Luxembourg

147

26.237

6.825

2.932

3.213

Malta

27

4.197

375

111

146

Portugal

151

57.556

3.845

2.119

2.302

Slovakiet

28

18.540

456

307

335

Slovenien

23

11,218

346

241

240

Spanien

290

215.663

23.505

13.644

15.265

Tyskland

1842

651.250

56.168

33.043

33.442

Østrig

731

75.980

6.827

4.128

3.814

Eurozonen

5.908

2.069.015

227.338

126.849

124.298 

Bulgarien

30

32.756

354

246

232

Danmark

161

36.367

7.821

4.734

2.134

Kroatien

35

21.646

432

335

262

Litauen

91

8.392

179

137

103

Polen

691

179.385

2.698

1.867

1.718

Rumænien

39

58.612

682

482

384

Storbritannien

358

421.508

66.362

32.197

29.673

Sverige

168

53.594

9.061

5.174

2.949

Tjekkiet

56

39.742

1.424

857

961

Ungarn

189

40.750

866

492

466

EU-28

7.726

2.961.767

317.216

173.370

163.181

Island

13

3.582

145

95

79

Liechtenstein

16

1.901

347

233

225

​Norge ​136 ​29.414 ​4.322 ​3.388 ​2.562
​Schweiz ​283 ​105.735 ​17.347 ​13.516 ​12.433
​EFTA ​448 ​140.632 ​22.161 ​17.231 ​15.299
NB: Tal med kursiv er 2010-tal, da 2011-tallene endnu ikke er blevet publiceret. Summeringen til sidst er derfor heller ikke retvisende.
Kilde: European Banking Federation, FBE
1 Inklusiv udenlandske banker.
2 Fuldtidsansatte eller ækvivalent.
3 Udlån til kunder ekskl. interbank-kunder.
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her