Forside Tal & Fakta Statistik og tal Internationale nøg...

Internationale nøgletal

Hvert år indsamler den europæiske bankforening, EBF, en række tal for de europæiske landes bankmarkeder, herunder Danmark. Niveauet for tallene hænger til dels sammen med det enkelte lands størrelse, men også med historiske aspekter. Det bemærkes fx, at landene i Østeuropa i stort omfang ligger under Vesteuropa i niveauet for udlån.

For længere tidsserier, hent Sektoren i tal

Tal for den europæiske finansielle sektor pr. 31. december 2011

 

 

 

 

Mia. kr.

Land

Banker

Filialer1

Ansatte2

Aktiver i alt

 

Indlån

Udlån3

Belgien

105

3.920

61.197

8.918

5.000

4.055

Tyskland

2.093

37.944

663.800

62.460

34.047

34.925

Grækenland

62

3.864

59.958

3.549

2.548

2.294

Spanien

337

40.182

245.956

27.110

16.885

16.896

Frankrig

305

38.392

379.199

62.446

29.474

32.935

Irland

78

1.136

35.612

9.769

4.245

3.882

Italien

760

33.631

315.979

30.250

16.488

18.613

Cypern

152

911

12.825

997

589

585

Luxembourg

147

255

26.696

8.197

3.468

3.491

Malta

23

106

4.026

382

139

120

Holland

86

2.685

105.408

18.073

7.525

10.194

Slovenien

19

690

11.813

390

282

285

Østrig

843

4.461

78.085

7.519

4.059

4.537

Finland

313

1.447

22.653

4.780

1.190

2.134

Portugal

37

6.425

60.534

4.269

2.535

2.412

Bulgarien

30

3.783

33.897

236

199

236

Tjekkiet

41

2.070

39.461

794

910

794

Danmark

123

1.578

47.224

8.520

2.090

4.669

Estland

15

201

5.516

142

88

110

Ungarn

45

3.460

41.305

855

422

552

Island

4

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Letland

31

557

11.188

219

66

138

FL4

16

N.A.

1.955

335

214

114

Litauen

22

684

8.707

184

92

141

Norge

145

1.158

21.341

5.342

1.667

3.338

Polen

646

14.611

186.331

2.305

1.415

1.615

Rumænien

42

6.054

65.772

683

357

509

Slovakiet

29

1.051

18.452

432

314

286

Sverige

114

2.108

49.784

8.486

2.516

4.711

Schweiz

320

3.382

108.100

17.320

10.967

13.378

Storbritannien

327

11.754

454.087

72.244

28.802

31.152

I alt

7.310

228.500

3.176.861

367.831

178.594

199.103

NB: Tal med kursiv er 2010-tal, da 2011-tallene endnu ikke er blevet publiceret. Summeringen til sidst er derfor heller ikke retvisende.
Kilde: European Banking Federation, FBE
1 Inklusiv udenlandske banker.
2 Fuldtidsansatte eller ækvivalent.
3 Udlån til kunder ekskl. interbank-kunder.
4 Fyrstedømmet Liechtenstein.
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her