Pensionsopsparing

Denne side indeholder en oversigt over pensionsformuen i Danmark. Opgørelsen dækker dog ikke hele den reelle pensionsopsparing, som er betydeligt højere, når man medregner den opsparing, der f.eks. ligger i frie midler og friværdier i ejerboliger.

Oversigten indbefatter også indbetalinger til pensionsordninger fordelt på pengeinstitutter og livsforsikringsselskaber.

For længere tidsserier, hent Sektoren i tal


Pensionsopsparing

Mia. kr. 2011  2012 ​ 2013 2014 2015

Livsforsikringsselskaber

1.496,2 1.681,6 1.756,7 2.013,2 2.074,1

Pensions- og firmapensionskasser

608,6 622,4 637,9​ 705,5 731,​4​

Pengeinstitutter, hvoraf

398,9 438,2 ​444,9 423,7 344,7​
   Kapitalpension 174,3 189,1 167,7​ 120,34 ​29,5
   Rateopsparing 213,9 239,5 ​268,4 295,7 ​308,5
   Selvpensionering 2,6 2,4 ​2,2 2,1 ​2,0
   Indekskonti 8,1 7,2 ​6,5 5,6 ​4,7

ATP

775,5 791,1 677,5​ 812.4 ​781,2

LD

59,3 61,9 63,9​ 60,7 ​49,5

SP

2,3 2,8 -​ - ​-

I alt

3.338,6 3.597,9 3.580,9 4.015,6 3.980,9

Anm.: Pensionsopsparingen i livsforsikringsselskaber og pensions- og firmapensionskasser er defineret som de samlede aktiver. Pensionsformue i pengeinstitutter dækker grp. 1-3 institutter.
Kilde: Finanstilsynet.

 

Indbetalinger på pensionsopsparinger

Mia. kr. 2013 2014 2015*​​
Pengeinstitutter
   Kapitalpension 0,0 ​0,0 ​0,0
   Rateopsparing 10,1 ​9,8 ​6,8
   Indeksordninger 0,0 ​0,0 ​0,0
Forsikringsselskaber og pensionskasser
   Kapitalforsikring 0,0 ​0,0 ​0,0
   Rateforsikring 35,9 ​37,4 ​38,4
   Indeksordninger 0,0 ​0,0 ​0,0
   Ordninger med løbende udbetaling 54,6 ​56,6 ​58,9
   Supplerende engangsydelser i   pensionskasser 0,0 ​0,0 ​0,0

Pengeinstitutter eller forsikringsselskaber og pensionskasser

   Indeksordninger 0,0 ​0,0 ​0,0
   Aldersordninger 1,7 ​3,1 ​4,0
​ Ophørende livrenter ​2,8 ​2,9 ​2,7
Pensionsindbetalinger i alt 105,2 109,8 ​110,8
Pensionsindbetalingers fordeling mellem
   Privattegnede ordninger 12,4 ​15,7 ​10,3
​   Arbejdsgiveradministrerede ordninger ​90,4 ​94,2 ​96,5
Antal tegnede pensionsordninger i mio. 6,5 ​7,3 ​6,3
Anm.: Statistikken for pensionsindbetalinger kan ikke direkte sammenholdes med statistikken over den samlede pensionsopsparing, eftersom datagrundlaget ikke er det samme. 
Kilde: Told & Skat.
* Foreløbige tal - endelige tal kommer til november
 

Længere tidsserier

Sektoren i tal

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her